Beskidzki Związek Pszczelarzy

NOWE WŁADZE PZP

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W DN 08.03.17 R  XXII WALNY  ZJAZD  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY  WYBRAŁ  NOWY ZARZĄD  PZP

 

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego

Prezydent PZP          - Waldemar Kudła

Wiceprezydent          - Dr. hab Zbigniew Kołtowski

Wiceprezydent          - Radosław Janik

Skarbnk                   - Krzysztof Górny

Sekretarz                 - Bartłomiej Piotrowski

Członek Zarządu        - Olgierd Kustosz

Członek Zarządu        - Leszek BodziochKomisja Rewizyjna

Przewodniczący        - Bolesław Cięciel

Wiceprzewodnicząca -Małgorzata Pietkiewicz

Sekretarz               - Bogusław Szereda

Członek   - Bronisław Tuma

Członek   - Kazimierz Zaskórski

INFORMACJE  O CZŁONKA ZARZĄDU

Waldemar Kudła - Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej (programista matematycznych maszyn elektronicznych)

Prof. Dr hab. Kotłowski Zbigniew - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Pracownia Zapylania Roślin, kierownik Zespołu Botaniki Pszczelarskiej, Prezes Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego

Krzysztof Górny - Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, Koło Pszczelarzy w Pile;

Leszek Bodzioch - członek Zarządu Pogórskiego Związku Pszczelarskiego w Tarnowie, prezes Koła Pszczelarzy w Szynwałdzie, właściciel Gospodarstwa Pasiecznego BONIKA;

Radosław Janik - Prezes Zarządu Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie;

Olgierd Kustosz - Radny Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. producent „Miody Przelewickie” wpisanych na listę produktów Regionalnych i Tradycyjnych przez MRiROW w 2012 r.; Prezes Koła Pszczelarzy w Przelewicach, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie;

Bartłomiej Piotrowski - Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi,

NOWO WYBRANEMU  ZARZĄDOWI PZP  GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW NA  RZECZ PSZCZELARSTWA

W IMIENIU  BZP BARTNIK  RYSZARD PIESTRAK

 

REALIZACJA PROGRAMÓW 2016/2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Informujemy, że  obecnie  są  realizowane  programy  na  lata  2016/2017 . Z uwagi  na  zamknięcie  programu zakupu  sprzętu pszczelarskiego na  2016/2017 prosimy  o dostarczenie  wszystkich  dokumentów niezbędnych  do  otrzymania  dotacji za sprzęt do  biura BZP BARTNIK   W TERMINIE  DO 30.03.17 . PO TYM TERMINIE MOGĄ WYSTĄPIĆ  PROBLEMY ......

Rozliczenie  z  zakupu  matek pszczelich  i odkładów  będą  refundowane  pod  warunkiem że zostaną  zakupione  u hodowców ,którzy są  wpisani  do wykazu prowadzonego  przez  ARR  i zamieszczone  na  stronie www.arr.gov.pl . Zakończenie i rozliczenie  z tego programu  do 30.06.17 r .

Rozliczenie  z  zakupu i rozprowadzeniem  leków  dla  pszczół ostatecznie  do  30.06.17 r

 

ZEBRANIE DELEGATÓW I PREZESÓW

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W DN.  18.03.17 O  GODZ  10  ODBĘDZIE  SIĘ  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW  I PREZESÓW KÓŁ  BZP  BARTNIK .Z UWAGI  NA  WAŻNOŚĆ PODEJMOWANYCH  TEMATÓW  prosimy Prezesów kół pszczelarskiech poinformowanie delegatów  o  Walnym Zebraniu  . Do biura  należy  zgłosić gdyby  zaszły    zmiany  delegatów w kole  .OBECNOŚĆ  OBOWIĄZKOWA