Beskidzki Związek Pszczelarzy

SZTANDARY KÓŁ PSZCZELARSKICH BZP BARTNIK BIELSKO B.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SZTANDARY BESKIDZKIEGO  ZWIĄZKU  PSZCZELARSKIEGO  BARTNIK  W  BIELSKU  BIAŁEJ

Na  dzień  obecny  w  Związku  jest  13 sztandarów  Kół  Pszczelarskich  oraz  1 sztandar  BZP  BARTNIK

Najstarszym  sztandarem  w Związku  jest  sztandar  Koła  w  GILOWICACH  poświecony  w  dn  21.09.1980 r  , następnym  był  sztandar  w  Kole  w ANDRYCHOWIE   poświęcony  w  dn. 15.09.1984 r. Koło w  ANDRYCHOWIE   w  2016 r poświęciło  kolejny  nowy  sztandar koła podczas uroczystości  80 lecia istnienia   koła .

Pierwszy  sztandar  BZP BARTNIK Bielsko Biała  został  poświęcony  w dn. 15.09.1985 r, a obecny sztandar  został poświęcony  w  dn.  02.10.2005 r

W 1995 r  zostały  poświęcone  dwa  sztandary  w dn. 03.09.1995 r w Kole  w  MIĘDZYBRODZIU - CZERNICHOWIE   oraz  w dn. 11.11.1995 r  w  Kole w  BESTWINIE  . Następnie  w  dn. 04.10.1998 r poświęcono  sztandar  w  Kole  Pszczelarskim w  Porąbce  .  Po  kilkuletniej przerwie  w dn. 07.09.2002 r  został poświęcony  sztandar Koła Pszczelarzy  Ziemi  Oświęcimskiej  w  Oświęcimiu  ,a  w  dn. 18.05.2003 r  Koła w ŚWINNEJ . Po  ponownej kilkuletniej przerwie  w dn.24.05.2009 r  poświęcono  sztandar  Koła  Pszczelarzy  w  WADWICACH  oraz   w  dn. 17.06.2012 r poświęcono  sztandar  Koła  Pszczelarzy  w OSIEKU .

W ostatnich  latach  zostały poświęcone  cztery sztandary kół pszczelarskich  i tak  w  dn. 24.08.2013 r  KOŁA  Pszczelarzy ZIEMI  ŻYWIECKIEJ  w  Żywcu  ,  w dn. 02.08.2014 r  KOŁA  Pszczelarzy   w  WĘGIERSKIEJ  GÓRCE  i  w dn. 23.11.2014 r  KOŁA  Pszczelarzy    w  BIELSKU  BIAŁEJ oraz  15.05.2016 r  KOŁA  Pszczelarzy  w Pisarzowicach .

W  DN. 23.09.17 ZOSTAŁ  POŚWIĘCONY  NOWY  SZTANDAR  W  STAREJ  WSI przez Księdza KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA

Z informacji  dochodzących do  Związku  w kołach  są  przygotowania  do  poświęcania kolejnych  sztandarów . Wszystkim osobą  zaangażowanych w ufundowaniu  sztandarów  oraz  zorganizowaniu uroczystości poświęcenia  sztandarów  bardzo  dziękujemy.  PIESTRAK RYSZARD

PS. Nowy  sztandar  koła  w  Andrychowie   wykonano  w  firmie HAFTINA  sp  z o.o. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ul. Witosa 38 tel . 44/6490054  , 601980105

 

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY 07.12.17

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

BZP BARTNIK  ORGANIZUJE  W   DN  07.12.17 WYJAZD PSZCZELARZY  DO CZĘSTOCHOWY .

TAK JAK  W  UBIEGŁYM  ROKU  AUTOKAR  WYJEDZIE  Z  WADOWIC  I W  BIELSKU B  BĘDZIE   O  GODZ  6

PRZY  DWORCU GŁÓWNYM  PKP . ZAPISY  I WPŁATA   30 ZŁ W BIURZE  BZP BARTNIK  .

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH  DO UDZIAŁU  W PIELGRZYMCE .

PS.

ZAINTERESOWANI MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ INDYWIDUALNIE W DN 06.12.17

W KONFERENCJI PSZCZELARSKIEJ  PROGRAM

13:45 – Rozpoczęcie konferencji:14:00Andrzej Adamczyk – Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w CzęstochowieWaldemar Kudła – Prezydent Polskiego Związku PszczelarskiegoMarek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Godz15:15Profesor Grażyna Topolska (SGGW) "Zimowe straty rodzin pszczelich w latach 2006 -2017 w Polsce i w Europie; rozmiar, rozmieszczenie oraz czynniki ryzyka".

Godz.16:00 Pan Grzegorz Gorzała - główny specjalista w Biurze Ochrony Roślin Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - "Problem stosowania środków ochrony roślin w kontekście życia zapylaczy a szczególnie pszczoły miodnej"

Godz. 17:15 Spotkanie Prezesów Związków Pszczelarskich Przedstawiciel(e) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Problematyka strategii Ministerstwa RiRW wobec pszczelarstwa polskiego".

 

PSZCZELARZ ROKU

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

BZP

Fundacja Edukacji Ekonomicznej  i Rozwoju Obszarów  Wiejskich

organizuje  IV edycje Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku  2017. Do udziału w konkursie można zgłaszać miód

pszczeli w czterech kategoriach : miód wielokwiatowy , miód odmianowy , miód spadziowy lub nektarowo-spadziowy ,

miód sekcyjny .

WYPEŁNIONĄ ankietę  i próbki miodu należy przesłać do 15.12.17 r

Szczegóły na stronie internetowe www.feeirow.pl  tel. 602458344