Badanie niedokrwienia układu sercowo-płucnego

ZnalezioneExECG nie jest zalecany jako jedyne badanie niedokrwienia, jednak wciąż ma znaczenie przy ocenie stanu czynnościowego układu sercowo-płucnego, ponieważ wykazano konsekwentnie, że dobra zdolność funkcjonalna przewiduje niższy długoterminowy wskaźnik śmiertelności. Stres fizyczny jest preferowany w stosunku do stresu chemicznego, jeśli to możliwe. Jeśli jednak metody obrazowania nie pozwalają na ćwiczenia, należy rozważyć roczną ExECG w celu oceny czynnościowego stanu sercowo-płucnego. Inne testy, które należy rozważyć raz w roku, biorąc pod uwagę ryzyko niekorzystnej przebudowy serca, obejmują badanie EKG, badanie echokardiograficzne spoczynkowe i 24-godzinny monitor Holtera w celu oceny niedokrwienia spoczynkowego, zmian strukturalnych i / lub arytmii. Dotyczy to w szczególności lotnictwa wojskowego; jest jednak mniej powszechne w sektorze cywilnym. Wtórne zapobieganie musi pozostać optymalne dla wszystkich załóg samolotów, w tym aspektów psychologicznych.
[patrz też: bartnik bielsko, przychodnia bielsko komorowicka, ostry dyzur okulistyczny ]