Nadekspresja syntazy prostacyklinowej u myszy transgenicznych chroni przed rozwojem hipoksycznego nadciśnienia płucnego czesc 4

Po uśmierceniu zwierząt pobrano 0,2 ml krwi w drodze przebicia komorowego i heparynizowano. Hematocrit z wirowaniem mierzono za pomocą rurki kapilarnej i standardowych technik. Testy przeprowadzono w dwóch egzemplarzach dla każdego zwierzęcia i zastosowano średnią. Histologia i morfometria. Tkanka płuca, przetworzona w sposób opisany tutaj, została utrwalona w formalinie i zatopiona w parafinie. Reprezentatywna sekcja barwiona hematoksyliną i eozyną przez hilum została następnie zakodowana i ślepo oceniona (za pomocą RM Tuder) w celu przebudowy tętnic płucnych w zakresie 30. 50 .m na poziomie oskrzelików oddechowych i pochodzenia kanałów pęcherzyków płucnych. Dla warunków kontrolnych (wysokość Denver) i przewlekłego niedotlenienia badano każde zwierzę doświadczalne (n = 5 dla obu Tg + i Tg