Zawał serca

Znalezione obrazy dla zapytania zawał mięśnia sercowegoZawał serca jest nierzadko wynikiem pęknięcia blaszki miażdżycowej pojedynczego uszkodzenia tętnicy wieńcowej. Ponowna rewaskularyzacja naczyń krwionośnych w ostrym ustawieniu zmniejsza nawracające MACE, w tym śmiertelność. Pozostaje jednak kontrowersja w odniesieniu do rewaskularyzacji innej tętnicy niezatrudnionej, obturacyjnej CAD. Aktualne wytyczne European Society of Cardiology (ESC) i American College of Cardiology / American Heart Association (ACC / AHA) zalecają jedynie rewaskularyzację tętnicy po zawałach, chyba że wystąpi wstrząs kardiogenny w obecności wielu krytycznych zwężeń, chociaż istnieją dowody na to, że osoby z wielonaczyniową CAD mają wyższe 30-dniowe współczynniki umieralności. Niedawno, dwa duże badania wykazały znaczące zmniejszenie MACE z całkowitą rewaskularyzacją, w tym zmianami niezatrzymującymi się, już po 30 dniach po rewaskularyzacji, bez różnicy w udarze, krwawieniu lub nefropatii.

[więcej w: łysoń sklep, sklep łysoń, bartnik pl ]